A Világról......


A világ semmiben nem különbözik attól, ahogy mi ismerjük. Legalább is a felszínen. Pontosan az a Rend célja, hogy ezt a látszatot fenntartsa, ezt a kényes egyensúlyt megőrizze, hogy elleplezze, és elkendőzze mindazt, amiről az embereknek jobb nem tudniuk a békés élet érdekében.


Lények

Természetesen a legnagyobb többségen az ember van. Ez az ő világuk.
Az emberek egy kis százaléka különleges képességekkel bír. A legelterjedtebb képesség az „érzés” és annak egy erőteljesebb formája, a „látás”. Az érzők nagy része nincs is tudatában képességének. Ők azok, akiknek gyakran vannak jó megérzéseik másokkal, vagy helyzetekkel, eseményekkel kapcsolatban. Képességük erősségétől függően befolyással lehet az életükre, vagy akár számukra is rejtély maradhat. Az erősebbek akár az aurákat is érzékelhetik, nem emberi lényekre szélsőséges érzelmi reakciókkal reagálhatnak. Többségük azonban teljesen hétköznapi életet él, ha tud is képességéről, rejti azt, kevesen közülük olykor haszonszerzésre, csalásra, vagy épp segítségnyújtásra használják ezt az adományt. A látók ezzel szemben teljesen, és tökéletesen érzékelik az egyes lények valós mibenlétét. Legtöbbjük a zártosztályon végzi, a szerencsésebbeket felkarolja a rend. Sajnos a világ nem elég érett arra, hogy megtapasztalja, és elfogadja azt, amivel ők akaratuk ellenére, és hitükkel, neveltetésükkel szöges ellentétben szembesülni kényszerülnek.
Néhány ember különleges, illetve mágikus tulajdonságokkal születik – mely létrejöhet véletlen  szerűen, de gyakran öröklődik is.
Ezek a tulajdonságok rendkívül sokfélék lehetnek, és erősségük is teljességgel változó. Általában képzéssel erősíthető, és fókuszálható. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: gyógyítási képesség, emocionális, illetve gondolati érzékelés, mágiaaffinitás, kimagasló képességek bizonyos területeken.
Őket szintén keresi a rend.

Angyalok

A legalapvetőbb, és bizonyos értelemben a legfontosabb lényei a teremtett világnak – legalábbis bizonyos körök szerint. Két alapvető, és több alcsoportba osztjuk őket. A tiszták az Istenhez hű angyalok, a biblia azon angyalai, akik sosem lázadtak, és sosem buktak el. A bibliában használt megnevezéseket, és hierarchiát követve soroljuk őket a megfelelő karokba, szférákba.
A bukottak – ahogy nevük is mutatja azok az angyalok, akik elbuktak. Minthogy több módon, és különböző események által, más-más büntetés szabatott ki rájuk, így a jelen világra gyakorolt hatásuk is sokféle, és különböző.
A pokolbéliek között is vannak olyanok, akik nem feltétlen az emberi nem ellenségei, sőt, olyanok is, akik segítenek, ha épp olyan a kedvük, vagy megfelelő követőkre akadnak. És bármily meglepő, még olyanok is vannak köztük, akik a megbocsátás reményében élnek, és tevékenykednek.
A földre száműzött angyalok sorsa sem kevésbé szánandó, sőt… Legtöbbjük a második körben bukott el, de sokan teljesen egyedi, saját vétkük miatt bűnhődnek ilyen kegyetlenül. Az ő hozzáállásuk az emberekhez szintén nagyon változó, vannak, akik küzdenek a megbocsátásért, és ezért segítenek, vannak, akik gyűlölettől vezérelve pusztítanak, és háborúkat, járványokat okoznak, és vannak, akik mindent feladva a teljes hedonizmusba, vagy letargiába menekülnek.
Hogy az angyal miként viselkedik, és milyen érzésekkel viseltetik az ember iránt, az persze sok mindentől függ. Ne gondoljuk, hogy egy mennyből megidézett lény mindenképpen kedves, és segítőkész lesz, ugyanakkor azt sem tudhatjuk pontosan, hogy a bukottak hogyan reagálnak. Utóbbiak többségében manipulálják, és kihasználják az embert, anélkül, hogy az észrevenné, a pokolbéliek jó része pedig éppúgy zokon veszi, ha zaklatják, mint egykori égi testvérei.

Démonok

A démonok itt a más síkról való lények összefoglaló neve. Külsejük, képességeik, céljaik, mentalitásuk, és erejük hihetetlenül széles skálán mozog. Egy megfelelő könyv segítségével szinte bármire találhatunk démont. Valós számukhoz mérten ritkán használják az emberi világot, az emberekhez mérten viszont többen vannak köztünk, mint szeretnénk. Egyesek kifejezetten élveznek a mi síkunkon vadászgatni, szórakozni, vagy bujkálni. Mások hihetetlen mértékű pusztítással viszonozzák megidézésüket. (1666os londoni tűzvész)
Az idézést, és a szolgálatot épp úgy nem díjazzák, ahogy a lények többsége, inkább az alkukat, és üzleteket részesítik előnyben. Megidézésük igen nagy felelőtlenség, de óvatos „megszólításuk” sülhet el jól.


Mitikus lények


E lények sorsa talán a legszánandóbb, mindközül. Mitológiáink lényei, sellők, sárkányok, elfek (nem a fantasy, hanem a mitológikus), hárpiák, succubusok, incubusok, kopók, főnixek, dzsinnek, szirének, nimfák, múzsák, vámpírok, vérfarkasok és felsorolhatatlan számú társuk tartozik ide. Ők létünk, múltunk részei, akik ma már csak a meséinkben élnek tovább, és gyermekeink képzeletében.

Vagy mégsem?
Rejtőznek. Otthonaik kihalóban, az erdők, hegységek, tavak, és tengerek mind eltűnnek, vagy áldozatául esnek az ember hódításának. Néhányan elmenekülnek, más síkokra költöznek, és néhányan, főként az illúziókra, alakváltásra képesek köztünk járnak, élnek, és létezésük súlyát, másságuk csapását viselve próbálnak alkalmazkodni.
Mindenképp érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a mítoszok, legendák, és mesék erősen torzítják a valóságot, így legtöbbször e lények nem hasonlítanak az ott meghatározottakra.

Mágikus teremtmények

Mágia által életre hívott, nem természetes lények, mint az élőholtak, gólemek, és egyéb kreatúrák. Valójában nem is ők, hanem inkább életre hívójuk az, aki figyelmünk középpontjában áll, de nem elhanyagolható károkat tud okozni akár csak egyetlen ilyen teremtmény megjelenése is – sajnos az idézésük többnyire nem a legnehezebben kivitelezhető varázslatok közé tartozik, így többször meggyűlt már a Rend baja velük.
Fél-lények és Hibridek
A fél-lény ember, és nem ember keveréke. Bár az egyéb lények többsége nem képes szaporodni az emberrel, eltekintve bizonyos démonfajokat, és a bukottak egy részét (nephilimek, akik NEM a tiszta angyaloktól származnak, hanem kizárólag a bukottaktól) mágiával, és „tudománnyal” sokkal érdekesebb variációk születhetnek. A hibridek két nem emberi faj keresztezéséből jönnek létre – többségük szintén nem természetes úton.